Sikkerhet

Fra vårt topp moderne datasenter tilbyr vi alle skytjenester

Vårt datasenter er bygget opp fra bunnen som en profesjonell serverhall som sikrer 100% oppetid, skalering og sikkerhet for de hundrevis av servere som til en hver tid kjører der. Alle løsningene i datahallen er kontinuerlig overvåket, I hver enkelt server er også alle vifter, temperaturer, harddisker, minnebrikker, kontrollere, og andre komponenter overvåket. Oppstår det er problem på noe som helst vil det komme opp med varsler på vårt driftssenter, og våre teknikere vil løse det.

ys  Webhotell

ys  Serverleie

ys  Lagring /Backup

ys  E-post / Exchange

ys  Applikasjonsservere

 

Sikkerhet


Med et økende trusselbilde, har IT sikkerhet, aldri vært et større tema, i Norge, enn nå. Vi har trusler i eget land, og trusler fra utlandet. Med overvekt i økonomisk vinning, må vi ivareta sikkerheten rundt våre data, selv om vi ikke i utgangspunktet anses som et åpenbart mål. 

Det er mange ulike potensielle trusler og angrepstyper som kan ramme. Det være seg tilfeldige dataangrep, hvor angriperen ønsker tilgang inn på et eller flere systemer, normalt for å forsøke å tilegne seg informasjon, som kan lede til økonomisk vinning. Slike angrep er normalt ikke målrettet, og angriperen forsøker helt tilfeldige mål, for å prøve lykken. Det kan også være målrettede angrep som er ment å ramme en part, eller for å skaffe til veie informasjon, som ellers ikke er tilgjengelig. Industrispionasje kan få alvorlige konsekvenser, om det ikke stoppes, eller oppdages. Det kan også komme angrep, som bare er ment å ta ned en tjeneste, slik at den blir utilgjengelig for de som benytter den. Det er også potensielle farer tilknyttet til terrorhandlinger, hvor IT-systemer rammes i tilknytning til en terroraksjon mot et eller flere mål.

Uansett hvilke type angrep, fra inn eller utland, tilfeldig eller målrettet, må vi stoppe dette, før det går for langt. Vi har derfor gjort store tiltak i vårt datasenter, for å sikre de kjørende løsningene, mot potensielle trusler og farer.

 

sc

 

 

sc

 

Vi har eksempelvis ingen tjenester som står helt eksponert mot internett. Alle tjenester, også de i DMZ (de militærisert sone), står bak våre brannmurer. Bare trafikk som betjenes av disse systemene er eksponert. Vi tilbyr også at løsninger plasseres i intern sone, som vil være et eget isolert nett, bare for utvalgte tjenester. I denne sonen vil det være tilgang ut mot internett, og enkelt-tjenester kan sluses inn, fra internett. Vi kan også tilby sikker sone, hvor det kjøres helt isolert, med unntak av tilgang inn via en/flere terminalservere med 2-faktor autentisering. En slik løsning er godkjent i bruk, av datatilsynet, for behandling av personsensitive data.

Vi har sikret oss mot brudd på nettforbindelsen, ved at vi har fullredundant løsning med 2 veier hele veien fra server til internett. Dette beskytter oss også, om noen forsøker å ramme oss ved å ta ned hele nettforbindelsen vår. De 2 nettforbindelsene vi har, går 2 veier ut av bygget, og har 2 ulike ruter gjennom Norge, før det går ut fra NIX. Vi ruter derfor trafikk mot høyrisikotjenester over den sekundære nettforbindelsen vi har. Et angrep ment å ramme forbindelsen, vil i så måte, ikke ramme øvrige tjenester. Vi har et tett samarbeid med vår nettleverandør, som gjør tiltak, om vi blir rammet av et angrep, for å minimere den evt. tiden tjenester er nede. I tillegg til at vi gjør fortløpende vurderinger av sikkerhetssituasjonen, gjør vår nettleverandør det samme. Også de har gjort tiltak i sine systemer, for å bedre sikkerheten.

    
 
 

 

Vi sikrer oss også mot brudd på strømtilførsel. Hele vårt datasenter holdes i live ved hjelp av en stor UPS-batteribank. Gjenstående strøm overvåkes, og skulle nivået bli for lavt, vil våre dieselaggregat ta over og levere strøm, så lenge vi har diesel. Alle kritiske komponenter som kan rammes av et isolert strømbrudd, er enten sikret med dobbel (eller mer) strømforsyning, eller at hele enheten har en sekundær partner, som tar over, skulle det oppstå et isolert strømbrudd.

Vi har gode rutiner som gjør at vi periodisk oppdaterer alle tjenester, for at vi skal være best mulig rustet, til å stå imot eventuelle angrep. Mange angrep utnytter sikkerhetshull i systemene. Vi unngår dermed de fleste fallgruver, ved å holde alle systemer oppdatert.

Vi har gode overvåkningssystemer, som fanger opp, om noe blir rammet av strømbrudd eller dataangrep. Slik at vi kan iverksette tiltak raskest mulig.

 

   sc  
 
 
 

Våre nettsteder benytter informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy (Google Analytics) på nettsidene, både for at du skal oppleve at nettstedet er enkelt å bruke og til statistiske formål.

For mer informasjon, les vår personvernerklæring