eportal

Forlagshuset Vigmorstad & BjørkeForlagshusets e-portal er en felles plattform for brukere av forlagshusets digitale læreplattform og d-bøker. Løsningen har i dag over 450.000 brukere, og betjener tilgang til over 750 digitale produkter, d-bøker og kurs. Den integrerer også med kommuners skoleadministrative system, og leverer full FEIDE integrasjon for brukere i skolesektoren.

Fagbokforlaget / Forlagshuset Vigmostad og Bjørke:
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har i dag ca. 300 ansatte og over 700 millioner kroner i omsetning. Forlagshuset er den tredje største bokdistributøren i Norge, med eget lager, hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Gdansk og Delhi.
 
Innenfor forlagshuset finner du blant annet Fagbokforlaget, Eide forlag, det skjønnlitterære forlaget Vigmostad & Bjørke, John Grieg AS, musikkforlaget Cantando, bokhandelen Akademika og Norges ledende nettbokhandel Haugenbok.no.
 
Fagbokforlaget er i dag det fjerde største forlaget i Norge med utgivelser for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. Fagbokforlaget er ledende innen en rekke av disse satsingsområdene med både digitale og trykte læremidler.

 

 

 

Palfinger Marine Norway ASPalfinger Winchbook admninistrerer prosjektdata og servicerelatert informasjon for leveranser mot offshore- og shippingindustrien. Løsningen leveres over Citrix fra vårt datasenter, og integrerer med kundens ERP system og eksterne web-ressurser.

Palfinger Marine Norway AS

En av verdens ledende leverandører av dekkmaskineri, kraner og utstyr til skips- og offshorenæringen. Palfinger Marine har idag 33 avdelinger fordelt over 19 land.

 

Palfinger Marine

 

 

 

 

akvadok

 

AkvadokAkvadok er en webapplikasjon som håndterer elektronisk innsendelse av anleggssertifikat, fortøyningsanalyse, lokalitetsanalyse og hovedkomponentbevis for oppdrettsnæringen. Løsningen integrerer direkte med Altinn, og bistår kunden i sitt arbeid i henhold til NYTEK forskriften og NS-9415.

Akvasafe AS
Akvasafe sitt personell har lang erfaring med inspeksjon av flytende oppdrettsanlegg. Vi er akkreditert som inspeksjonsorgan type A etter NYTEK -forskriften og NS-9415 innenfor følgende områder: Anleggssertifikat, fortøyningsanalyse, lokalitetsanalyse og hovedkomponentbevis.

Akvasafe har tett kontakt med kunder som sikrer at behov imøtekommes hurtig. Deres kunder får hjelp til å velge fornuftige, sikre og kostnadeffektive løsninger.

 

 

 

 

Mediadistribusjon ASMD Distribusjons System er en frittstående applikasjon som administrerer dørsalg og distribusjon av VG over hele landet. Systemet håndterer budruter, budlister, lønnsgrunnlag, søknader og logistikk, og er kundens viktigste arbeidsverktøy. Systemet ble utviklet tilbake i 2005, og er under konstant videreutvikling.

Om Media Distribusjon AS
Media Distribusjon AS ble opprettet i 1993. Firmaet er et frittstående aksjeselskap.

Virksomheten er ledende innen dørsalg og distribusjon av VG.

Hovedkontoret ligger i Bergen. I tillegg har vi budkontor i Buskerud & Stavanger.
Sammen administrerer vi et budapparat med over 2000 selgere.

 

ndm

 

 

Våre nettsteder benytter informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy (Google Analytics) på nettsidene, både for at du skal oppleve at nettstedet er enkelt å bruke og til statistiske formål.

For mer informasjon, les vår personvernerklæring